Do Ghairm le Gaeilge

Do Ghairm le Gaeilge

Éistimid, Tuigimid, Ceanglaímid

Ar scáth a chéile a mharimid.    Tuigimid Earnáil na Gaeilge.  

Cibé acu atá tú ag lorg do chéad róil poist eile nó má tá tú ag lorg fostaí nua, is féidir le Gaelphoist cuidiú. Is é an aidhm atá againn riar ar riachtanais an chliaint agus an iarrthóra araon tríd an duine cheart a aimsiú don phost cheart, go gasta agus go héifeachtúil.

Ba mhaith linn Gaeil a cheangal le chéile fríd chúrsaí earcaíochta.

Whether you are looking for your next Irish language job or you are seeking a new Irish speaking
employee, Gaelphoist can help. Our aim is to meet the needs of both Client and
Candidate by finding the right person for the right job, quickly and efficiently.