Do Ghairm le Gaeilge

Éistimid, Tuigimid, Ceanglaímid

Ar scáth a chéile a mharimid.    Tuigimid Earnáil na Gaeilge.  

Cibé acu atá tú ag lorg do chéad róil poist eile nó má tá tú ag lorg fostaí nua, is féidir le Gaelphoist cuidiú. Is é an aidhm atá againn riar ar riachtanais an chliaint agus an iarrthóra araon tríd an duine cheart a aimsiú don phost cheart, go gasta agus go héifeachtúil.

Ba mhaith linn Gaeil a cheangal le chéile fríd chúrsaí earcaíochta.

Whether you are looking for your next job role or you are seeking a new
employee, Gaelphoist can help. Our aim is to meet the needs of both Client and
Candidate by finding the right person for the right job, quickly and efficiently.