Fúinn - Comhlacht Earcaíochta agus Margaíochta ag obair ar son Pobal na Gaeilge

Stiúrthóir- Brónagh Nic an Lia

Ní hamháin gurb í Brónagh ceann feadhna Gaelphoist ach, chomh maith leis an bhord stiúrthóirí, tá an-urraim agus ardmheas uirthi i bpobal na Gaeilge. Fuair sí oideachas trí mheán na Gaeilge ar Bhunscoil Phobal Feirste agus ar Mheánscoil Feirste, agus tá sí ag teagasc le 14 bliana i scoileanna lán-Ghaeilge. Tá corradh is 60 bliain de thaithí ag Brónagh agus na stiúrthóirí ag obair san earnáil, agus síneann a naisc dhoimhne, a tógadh ar feadh na mblianta, a fhad le cairde agus baill teaghlaigh a bhfuil eolas agus taithí leitheadach acu san earnáil.

Bronagh is not only the driving force behind Gaelphoist but is also, along with the Board Directors, highly regarded and respected within the Irish language community. She was educated through the medium of Irish at Bunscoil Phobail Feirste and Méanscoil Feirste and has been teaching for over 14 years in Irish Medium schools. Bronagh and the Directors share in excess of 60 years of experience working in the sector and their deep connections, built over the years, extend to friends and family members who possess extensive knowledge of and experience in the sector.

Baill den Bhord Stiúrtha

Caitlín Ní Ruanaidh

Múinteoir Sinsearach / Senior Teacher

Caoimhe Uí Dhónaill

Oifigeach Feidhmeanneach Sinsearach/Senior Excutive Officer