Cuntóir Cistine / Kitchen assistant

 • Job Reference: CCTM
 • Date Posted: 25 January 2024
 • Recruiter: Bronagh
 • Location: Béal Feirste
 • Salary: On Application
 • Earnáil : Cúram Leanaí / Childcare
 • Job Type: Conradh, Buan
 • Contact: Bronagh Nic an Lia
 • Ríomhphost: eolas@gaelphoist.com
 • Uimhir Ghutháin 07305239187

Job Description

Tá muid ar lorg Cuntóir Cístíne le bheith ag obair i cumann iarscoil i mBéal Feirste.  Beidh an duine de dhíth Dé Luain - Dé hAoine óna 2in-5.in. 

Beidh an Cúntóir cistine freagrach don Bainisteoir agus éilitear na tascanna seo a leanas a dhéanamh: 


 • Snaiceanna a ulllmhú agus a thabhairt amach de na páistí.  

 • Stáisiún oibre glan a choinneáil agus tú ag cloí le caighdeáin sláinte agus sábháilteachta. 

 • Cuidiú le glanadh agus eagrú na seomraí agus an trealamh. 

 • Tablaí a ullmhú don snaic 

 • Cinntiú go mbíonn na binsí ar gud na ranna bidh ag an caighdeáin is airde

 • Cuidiú leis an fhoireann an suíomh a ghlanadh. 
A client of Gaelphoist requires a Kitchen assistant to work in an after schools club in Belfast Monday - Friday from 2pm to 5pm. 


Gabh i dteagmháil linn nó seol whatsapp leis an ról a phlé.