Cuntóir Cumann Iarscoile

 • Job Reference: CITM
 • Date Posted: 25 January 2024
 • Recruiter: Bronagh
 • Location: Béal Feirste
 • Salary: On Application
 • Bonus/Benefits: Le Plé
 • Earnáil : Cúram Leanaí / Childcare
 • Job Type: Conradh, Buan, Sealadach
 • Duration: Buan
 • Contact: Bronagh Nic an Lia
 • Ríomhphost: eolas@gaelphoist.com
 • Uimhir Ghutháin 07514713312

Job Description

An bhfuil suim agat a bheith ag obair le páiste aois scoile?

An bhfuil tú ar fáil óna 3/3.30i.n. go 6i.n. ?

Táthair ag lorg Cuntóir Cumann Iarscoile i mBéal Feirste.  

Tá caighdéan maith labhartha sa Ghaeilge de dhíth don phost seo agus táithí a bheith ag obair le páistí go próifisiúnta. 

Freagrachtaí: 
➢ Cinntiú go bhfuil ardchaighdeán cúram, sábháilteacht, oideachas agus folláine ann do na páistí a fhreatalaíónn ar an seirbhís.

➢Tacú le hobair baile na bpáistí agus le clár ghníomhaoíchta agus spóirt. 

➢Bheith i dteagmháil agus bheith ag obair i gcomhpháirtíocht le tuismitheoirí faoi chúram na bpáistí a chinntiú leo.

Déan teaghmháil linn le tuilleadh eolais a fháil agus comhrá neamhfhoirmiúil a dhéanamh faoin phost. 

Are you interested in working with school aged children?

Ar you available from 3/3.30pm to 6pm

Our client requires an afterschoolassistants in Belfast 

A competent level of spoken Irish is needed along with experience of working with children in a professional capacity. 

Responsibilities: 

➢Ensuring a high standard of care, safety, education and wellbeing for the children who attend the setting. 

➢Supporting the children in completing their homework and in the delivery of the activity and sport programs. 

➢Maintaining regular contact and a working partnership with parents to ensure the wellbeing of their children 

Contact us for more information and an informal chat about this position.