Cúntóir Sainriachtanais Naíscoil / Classroom Assistant Additional Needs Nursery School

 • Job Reference: CRBF
 • Date Posted: 8 April 2024
 • Recruiter: Bronagh
 • Location: Béal Feirste
 • Salary: On Application
 • Earnáil : Oideachas / Education
 • Job Type: Sealadach
 • Duration: Bliain Scoile féidearthacht le conradh buan amach anseo.
 • Contact: Bronagh Nic an Lia
 • Ríomhphost: eolas@gaelphoist.com
 • Uimhir Ghutháin 07514713312

Job Description

Tá cliaint de chuid Gaelphoist ag lorg daoine tiománta agus díograiseach le folúntais mar Chúntóir Ranga riachtanais speisialta oideachais agus Cúntóir Ranga a líonadh. 
 
Tá réimse de róil le líonadh agus réimse d'uaireanta i gceist ó 15 go 32.5 uair sa tseachtain. 
 
Is í an Ghaeilge teanga na scoileanna, tá cumas labhartha agus scríofa na Gaeilge de dhíth. 
 
Cláraigh linn nó cuir Whatsapp chugainn chun suim a léiriú, agus is féidir linn tacú leat tríd d'iarratas. 
 
Gaelphoist, on behalf on their clients, require dedicated and committed people to fill their roles as Special Educational Needs Assistants and Classroom Assistants.  
 
There are various roles to be filled with a range of hours from 15 to 32.5 hours per week.  
 
Irish is the working language in all aspects of the schools.  Applicants are required to have a working knowledge of the Irish language, spoken and written. 
 
Register with us to share your interest, or send us a Whatsapp and we can support you through your application.