Innealtóir Cáilíochta (le Gaeilge)

 • Job Reference: 00000029-1
 • Date Posted: 26 April 2024
 • Recruiter: Gaelphoist
 • Location: Cathair na Gaillimhe
 • Salary: €30,000 to €40,000
 • Bonus/Benefits: Le Plé
 • Earnáil : Riarachán / Administration, Earnáil na Tógála / Construction
 • Job Type: Conradh, Buan
 • Duration: Bliain Scoile féidearthacht le conradh buan amach anseo.
 • Contact: Bronagh Nic an Lia
 • Ríomhphost: eolas@gaelphoist.com
 • Uimhir Ghutháin 07305239187

Job Description

Céimí Ardchaighdeáin le Gaeilge á lorg ag comhlacht seanbhunatihe i cathair na Gaillimhe, le bheith mar chiud den fhoireann forbartha QMS agus EMS.   Bheadh eolas cuí agus scileanna réitigh fadhbanna ag an iarrthóir ceart, agus le tuiscint ar ISO9001, 14001 & 45001.  

Tugann an ról an deis a bheith páirteach i bhfoireann iontach. Tabharfar deis don iarrthóir rathúil cur le forbairt na comhlachta, teastais CARES a choinneáil agus a bhaint amach, iniúchtaí a choinneáil, forbairt táirgí nua a threorú agus cigireachtaí laethúla a chruthú trí dhea-chleachtais a chur i bhfeidhm.

Le tacaíocht ó Údarás na Gaeltachta agus ón chlár GradStart agus tá critéir cháilitheachta áirithe ag baint leis an ról seo le cáilíocht Leibhéal 6 ar a laghad i gCreata Cailíochta nó Bainistíocht Cáilíochta nó a chomhionann. Is buntáiste é tuiscint ar Thimpeallacht & Inbhuanaitheacht, agus tá gá le tuiscint líofa nó an-mhaith sa Ghaeilge.

Tá an post seo ar an láthair I gCathair na Gaillimhe ó Luan go hAoine le sealanna 8 n-uaire an chloig. 

Déan teagmháil linn leis an ról seo a phlé agus tuilleadh eolais  a fháil. 

 

A well-established manufacturer and supplier in Galway require a QUALITY ENGINEER (Irish Language required) through the GRADSTART program. 

They are looking for a Quality Graduate le Gaeilge to join their team in developing their QMS and EMS.   The right candidate would have an appropriate knowledge and problem-solving skills, and with an understanding of ISO9001, 14001 & 45001.  

The role offers the chance to join a great team with vision. The successful candidate will be presented with an opportunity in developing and moving the company, in keeping and achieving CARES Certifications, leading on audits, new product development and creating daily inspections by implementing best practices.

Supported by Údarás na Gaeltachta and the GradStart programme and this role has certain eligibility criteria with minimum Level 6 qualification in Quality Framework/Management or equivalent. Understanding of Environment & Sustainability is an advantage, while fluent or a very good grasp in the Irish language is required.

This position is on-site, Galway City, Monday to Friday with 8 hour shifts.  

Contact us for more information.