Gaelphoist: Connecting You to Irish Language Jobs Across Ireland

 

 

 

 

Latest

Bunaíonn mná comhlacht le poist Ghaeilge a líonadh

Friday, January 12, 2024

Le hEoin O’Hare
Tá an oiread sin Gaeil óga ag teacht
amach as an Ghaelscolaíocht gur bunaíodh comhlacht le poist a fháil
dóibh.
Chuir ceathrar ban Gaelphoist ar
bun cúpla mí ó shin chun freastal ar
na daoine sin ar fud na hÉireann –
agus tá nasc déanta acu le 4,000 bord
folúntais eile ar fud an domhain. Dúirt duine de na bunaitheoirí,
Brónagh Nic an Lia, atá ina múinteoir
i mBéal Feirste, go raibh an fhoireann
ar fad “ar bís” faoin tús lasrach atá
déanta ag an fhiontar.
“Phléasc sé caithfidh mé a rá –
uaireanta bhí sé deacair a bheith ag déileáil leis an éileamh!” a deir sí.
“Thig leis na comhlachtaí fógairt
linn agus thig linne teacht ar iar -
rthóirí. Muna n-éiríonn leis na hiar -
rthóirí sin, níl neart againn air – ach
Togra nua: Brónagh
sin an dóigh a gcoinníonn muid an
costas iontach saor,” a deir Brónagh. Tá 120 duine clárithe leis an
Nic an Lia, ar chlé, ag seoladh Gaelphoisttseirbhís agus poist faighte ag 25 acu.
Scéal iomlán: Leathanaigh 8&9

Older News